Szkoła policealna – Turystyka wiejska

Zawód: TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 2 lata, w tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

 • Działalność turystyczna na obszarach wiejskich 120h
 • Język obcy w turystyce 60h
 • Produkcja rolnicza 80h
 • Usługi agroturystyczne 80h
 • Obsługa turystyczna 145h
 • Prowadzenie produkcji rolniczej 75h
 • Usługi żywieniowe 50h
 • Usługi noclegowe 70h

Czego uczysz się na zajęciach?

 • planowania, organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na wsi,
 • planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,
 • sporządzania dokumentacji związanej z organizacją oraz prowadzeniem turystyki wiejskiej
 • stosowania efektywnych strategii marketingowych, związanych z prowadzeniem działalności zawodowej.

Jak długo trwa nauka?

2 lata

Ile to kosztuje?

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Co po szkole?

Jako technik obsługi turystycznej możesz samodzielnie prowadzić biuro obsługi ruchu turystycznego na wsi, gospodarstwo turystyczne, ekologiczne gospodarstwo rolne, możesz też podejmować pracę w instytucjach związanych z turystyką wiejską i rolnictwem.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (T.7.)  –  egzamin zdawany po II semestrze
Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (T.8.) –  egzamin zdawany po IV semestrze