Szkoła policealna – Technik weterynarii

Zawód: TECHNIK WETERYNARII

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 2 lata, w tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

 • Działalność gospodarcza w weterynarii 11h
 • Język obcy w weterynarii 14h
 • Przepisy ruchu drogowego 30h
 • Anatomia i fizjologia zwierząt 41h
 • Chów, hodowla i inseminacja zwierząt 64h
 • Diagnostyka weterynaryjna 41h
 • Choroby i pielęgnacja zwierząt 68h
 • Administracja weterynaryjna 38h
 • Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa 33h
 • Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce 27h
 • Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych 62h
 • Zabiegi weterynaryjne 163h
 • Analityka weterynaryjna 48h
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny 40h

Czego uczysz się na zajęciach?

 • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Jak długo trwa nauka?

2 lata

Ile to kosztuje?

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Co po szkole?

Technik weterynarii znajdzie zatrudnienie w gospodarstwach hodowlanych, stadninach koni, przychodniach weterynaryjnych, laboratoriach analitycznych a także firmach produkujących pasze i dodatki do pasz.

Jakich nabywasz kwalifikacji?

R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej