Szkoła policealna – Rachunkowość

Zawód: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 2 lata, w tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

 • Działalność gospodarcza 51h
 • Język obcy w rachunkowości 40h
 • Rachunkowość finansowa 119h
 • Wynagrodzenia i podatki 130h
 • Dokumentacja biurowa 54h
 • Prowadzenie biura rachunkowego 150h
 • Rozliczanie wynagrodzeń i podatków 136h

Czego uczysz się na zajęciach?

 • prowadzenia rachunkowości,
 • dokonywania rozliczeń finansowych,
 • dokonywania kontroli dokumentów księgowych oraz poprawiania błędów księgowych w dokumentach i na kontach księgowych,
 • sporządzania oraz przygotowywania do weryfikacji sprawozdania finansowego,
 • przechowywania dokumentacji księgowej,
 • nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań i ściągania należności i roszczeń,
 • wykonywania czynności planistycznych i analitycznych.

Jak długo trwa nauka?

2 lata

Ile to kosztuje?

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Co po szkole?

Jako technik rachunkowości możesz pracować w biurach rachunkowych przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych i usługowych; w bankach, w przedsiębiorstwach i towarzystwach ubezpieczeniowych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

Prowadzenie rachunkowości (A.36.) – egzamin zdawany na koniec III semestru

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.) –  egzamin zdawany na koniec IV semestru