Szkoła policealna – Ochrona

Zawód: TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 2 lata, w tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

 • Podstawy prawa w ochronie osób i mienia 250h
 • BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej 30h
 • Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia 20h
 • Język obcy w ochronie osób i mienia 40h
 • Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń 60h
 • Zabezpieczenie imprez masowych 40h
 • Ochrona osób 30h
 • Konwojowanie 45h
 • Wyszkolenie strzeleckie 31h
 • Techniki interwencyjne i samoobrona 134h

Czego uczysz się na zajęciach?

 • realizacji zadań z zakresu ochrony osób i mienia
 • konwojowania
 • samoobrony i technik interwencyjnych
 • BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
 • zabezpieczenia imprez masowych
 • sprawnie i bezpiecznie posługiwać się bronią palną

Jak długo trwa nauka?

2 lata

Ile to kosztuje?

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Co po szkole?

Jako technik ochrony fizycznej osób i mienia możesz pracować w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach, gdzie jest niezbędna ochrona. Po ukończeniu szkoły możesz ubiegać się o:

 • uzyskanie wpisu do rejestru Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej. Wpis do rejestru pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu technika ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony, lub ubiegania się o koncesję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej z zakresu Ochrony Osób i Mienia.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

Ochrona osób i mienia (Z.3.) – egzamin zdawany na koniec IV semestru