Szkoła policealna – Informatyka

Zawód: TECHNIK INFORMATYK

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 2 lata, w tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Jakie przedmioty realizowane są po szkole?

 • Systemy operacyjne 80h
 • Urządzenia techniki komputerowej 55h
 • Sieci komputerowe 55h
 • Witryny i aplikacje internetowe 70h
 • Systemy baz danych 40h
 • Działalność gospodarcza w branży informatycznej 20h
 • Język angielski zawodowy w branży informatycznej 20h
 • Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej 80h
 • Administrowanie  sieciowymi systemami operacyjnymi 45h
 • Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych 55h
 • Administracja bazami danych 75h

Czego uczysz się na zajęciach?

 • programowania,
 • projektowania i zakładania baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego,
 • administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji,
 • dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań,
 • obsługiwania lokalnych sieci komputerowych i nadzorowania ich pracy.

Jak długo trwa nauka?

2 lata

Ile to kosztuje?

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Co po szkole?

Zawód technika informatyka charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach, ale wszędzie tam gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E. 12.) egzamin zdawany pod koniec II semestru
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E. 13.) egzamin zdawany pod koniec III semestru
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E. 14.) egzamin zdawany pod koniec IV semestru