Szkoła policealna – BHP

Zawód: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 1,5 roku, w tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

 • Podstawy prawa pracy 40h
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy 65h
 • Ergonomia w procesie pracy 45h
 • Zagrożenia w środowisku pracy 75h
 • Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy 30h
 • Ocena ryzyka zawodowego 80h
 • Identyfikowanie zagrożeń w środowisku pracy 60h
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy 115h

Czego uczysz się na zajęciach?

 • oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
 • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku
 • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania
 • ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych.

Jak długo trwa nauka?

1,5 roku

Ile to kosztuje?

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Jakie kwalifikacje zdobywasz?

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.) – egzamin zdawany na koniec III semestru

Co po szkole?

Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.