Szkoła policealna – Asystent osoby niepełnosprawnej

Zawód: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 1 rok, w II semestrze słuchacze mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową przeprowadzanego przez OKE
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

 • Podstawy psychologii i socjologii 15h
 • Podstawy anatomii i patologii człowieka 20 h
 • Język migowy 20h
 • Czynności opiekuńcze 60h
 • Wsparcie osoby niepełnosprawnej 40h
 • Język obcy w pomocy społecznej 15h
 • Umiejętności opiekuńcze 85h
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja 85h

Czego uczysz się na zajęciach?

 • udzielanie pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji,
 • świadczenie opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego
 • wspieranie osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej
 • motywowanie osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Jak długo trwa nauka?

1 rok

Ile to kosztuje?

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (Z.8.) – egzamin zdawany na koniec II semestru